Det gudommelege,

det er ein stillheit, det er ein vibrasjon, ein vitalitet.

Marit Ljøsne

maritljosne@gmail.com

Tlf +4797519996

Bergen, Norge