Det er heilt ope, hjerta, heilt ope er det. Såret renner nedover, lange brennande dropar. Heilt augeopent er det. Auga utan filter. Utan noko framføre. Det kvite augeeple. Klårare enn stjernestøv. Brenn du også inni deg? Gjer du det? Ut og gjennom deg fér brannen. Brennande auge og fyr ut or munnen. Det er som ein vatnorkan, det sprutar ut gjennom deg, alt vatnet kjem ut. Gjennom alle porane sprutar vatnet. Er vatnet klårt? Kva er det eg ber på? Skuldrane mine. Skulderblada mine. No vert eg berre lys. Eg kan knekke saman.

Heilt

inners inne,

er det,

smørmjukt

Marit Ljøsne

maritljosne@gmail.com

Tlf +4797519996

Bergen, Norge