Eg er evig.

Du er ikkje her alaina. Veit du det? Du er ikkje her aleine. Ser du meg? Kjenner du meg? Eg er deg.

Marit Ljøsne

maritljosne@gmail.com

Tlf +4797519996

Bergen, Norge