Ekspansjonen til hjarta mitt. Kan du merka den? Ekspansjonen som skjer inni meg gjennom møte med deg.

Skogen og eventyret. Det glittrar i meg. Skogen og eventyret er min dybde. Eg går heilt inn dit. Heilt innerst går eg. 

Marit Ljøsne

maritljosne@gmail.com

Tlf +4797519996

Bergen, Norge