Oppvakninga

og oppreisninga

og oppstigninga

inn i evigheit

Det er ingen forskjell

på liv og død 

Me er alltid på veg til å fødast, og me er alltid på veg til å dø. Me er  både opplyste og på samme tid er alt heilt nytt for oss

Marit Ljøsne

maritljosne@gmail.com

Tlf +4797519996

Bergen, Norge