Versjon 61.jpg

Oppvakninga

og oppreisninga

og oppstigninga

inn i evigheit

Versjon 10 (1).jpg