Versjon 61.jpg

Oppvakninga

og oppreisninga

og oppstigninga

inn i evigheit

Versjon 10 (1).jpg

Det er ingen forskjell

på liv og død 

Me er alltid på veg til å fødast, og me er alltid på veg til å dø. Me er  både opplyste og på samme tid er alt heilt nytt for oss