Oss menneske er skaparar alle saman.

marit.jpg

Foto: Tonje Kyte

Det heilt særeigne i deg, kva er det? Kva er det som skiller akkurat deg frå alle andre? Visste du at det heilt unike i deg er frå ein plass i djupe der alle er knytt saman? Og at det kjem frå ei evig kjelda? Visste du at desse evnene er avgjerande for verdsfreden? Du er heilt fri til å fylgje din djupe essens, la den få komme ut akkurat slik den er. Den formen og den fargen og den kvaliteten treng me som er rundt deg og du. Det å seie ja til din indre skapar er å seie ja til all skaparkraft rundt deg. Slik at me vert på vårt aller mest levande og fredsskapande alle saman.

Heile livet har eg vore ein draumande person. Eg har alltid hatt ei kjensle av at det er så mykje meir i denne verda enn det me legg merke til og anerkjenner. Saknet og tvilen kjem og går. Er livet so magisk som det djupaste fortel meg? Det skapande hjelper meg å kjenna livet frå den frie og magiske plassen. Bileta opnar seg og skjer uten at eg heilt veit kor det endar. 

Bileta er til salgs og du er også velkommen til å sjå/kjøpe bilete utanom utstillingane. Bileta kan kjøpast i ulike størrelsar og det er begrensa opplag. Ta gjerne kontakt!