nakent er det

Verdensrommet. Hugsar du verdensrommet? Korleis det kjem ut inni deg? Verdensrommet er i hjerta ditt, i kvar einaste celle. Ingen av oss ville eigentleg gløyma verdensrommet, men så gjorde me det. Magien og verdensrommet, det er oss, det er her me spring utifrå.

The power of healing

Marit Ljøsne

maritljosne@gmail.com

Tlf +4797519996

Bergen, Norge