IMG_0411 (11)-kopi.jpg

 nakent er det

IMG_0411 (19)-kopi.jpg

Verdensrommet. Hugsar du verdensrommet? Korleis det kjem ut inni deg? Verdensrommet er i hjerta ditt, i kvar einaste celle. Ingen av oss ville eigentleg gløyma verdensrommet, men så gjorde me det. Magien og verdensrommet, det er oss, det er her me spring utifrå.

Versjon 156-kopi.jpg

The power of healing

Versjon 203 (1).jpg

Så naken kan eg vera