På ekta vis

Marit Ljøsne

 

Eg er stillheit. Eg er freden sjølv. Gjeld dette også deg? Er du også stillheita? Kom med meg. Alltid. Ver med meg. Me passar saman. Stillheita inni oss passar perfekt ilag. La oss vera saman for evig alltid.

Lyset sitt høgdepkt. Her har du meg. Det er akkurat det punktet. Der lyset er på sitt aller sterkaste. So sterkt at det vert akkurat ingenting.

gTenk so masse kan det renna ut av meg. So masse vakkert og potent. Det er så vitalt og so levande. Og det berre renn utover. Verdensrommet renn utover og gjennom heile jordkloden. Det levande. Kven elskar ikkje det levande? Det levande er det einaste som eigentleg gjelder. Det vitale er det einaste me elskar og saknar. Det er det levande verdensrommet her på jorda, og den levande jorda i det levande verdensrommet.

 

Marit Ljøsne

maritljosne@gmail.com

Tlf +4797519996

Bergen, Norge