Draumen om hjerta

Alle trolla i eventyret. Me kan leike med dei. Me vert så glade for det, at me kan leika med dei. Me elskar dei, og me vil vera i saman med dei. Dei veit om so mange vegar. Dei kan visa oss rundt, gjennom gangane. Dei veit kor vidunderet er, dei tek oss med inn dit, og i saman med dei kan me sjå på eksplosjonene av gull og glitter. Det openbarar seg, vidunderet som skjer. Magien som er inni desse eventyrlige gangane. Jord-tunnelar og himmel-tunnelar, og me ler og heier på kvarandre. Alt vert så lett og ledig. Me er berre alt me er, innanfrå og ut. Me dansar og rockar med foten. Trollar ser på oss og ler dei også, så høgt, det jallar i dei fargerike veggene og alle dei magiske dyra ser på også, dei smiler og er våte i augene. Dei er så glade for at me endeleg kan sjå dei, og invitera dei inn i felleskapet slag med oss. Også denne dimensjonen finnes, og me er så enormt glade for at dette saknet no kan sleppe taket i ryggen vår.

Marit Ljøsne

maritljosne@gmail.com

Tlf +4797519996

Bergen, Norge