Du er ein sommarfugl, for meg, du er dei alle. Rørelsane er der heile tida. Dei er så mjuke. Alltid rørelse men evig mjuke. Tenk for ein kombinasjon. Rørelse mjukheit rørelse mjukheit. Har du gjort det? Rørelse mjukheit? Mjukheit rørelse. Lyset går opp og ned i spiralar. Opp og ned i lange spiralar. Som lysvesen. Pumpande lysvesen. Sommarfugelen min. Vengjene dine. Fram og tilbake. Evig mjuke. Evig váre. So uendeleg váre. Og fargane, so váre. Kan du vere so mjuk og so nærværande at du kan stryka på vengja til sommarfuglen? Kan du det? Er det mogeleg? So mjukt og so subtilt og so kjenslevárt?

Kan du klara det? Å vera det?

Marit Ljøsne

maritljosne@gmail.com

Tlf +4797519996

Bergen, Norge