Eg er so fri som eg veit innerst inne. Kan du også minne meg på det? Kan du merke korleis du flyg avgarde? So fritt som alle fuglane? Me er venner med dei. Visste du det? Dei er av våre beste venner. Dei smiler veldig ofte til oss. Hugsar du å legge merke til det? Korleis dei smiler til deg? Dei har så mykje å fortelja. Dei har så mykje på hjarta. Dei er eit einaste stort hjarta, er dei, fuglane. Dei ler masse. Før dei flyg avgarde. Og dei ler mens dei flyg også, sjølvsagt. Dei elskar å flyga. Akkurat slik som oss. Me gjer det heile tida også, me flyg ilag med dei. Og ler ilag med dei. Me har hemmlege tegn i lag, gjennom all larmen lagar me tegn ilag. Me legg merke til kvarandre og ser kvarandre gjennom all larmen. Me ser det som eigentleg betyr noko. Me er lure fordi me veit. Me veit noko alle veit, men me er av det slaget som hugsar det me veit. Me har ikkje gløymt fuglane og smilet deira. Me er her for å vera med dei. Utveksla blikk og smil og latter. Har du lagt merke til alle fjørene dine, kor fine dei er? Kor lette dei er? Og kor mjuke og deilige dei er? Det så godt å gå rundt me desse fjørene. Det er ei herleg kjensle. Også veit fuglane at me veit. Dei veit at me elskar kvarande. Fuglane elskar oss og me elskar dei. Me veit kor lure dei er og kor stort hjerta dei har. La oss le ilag med fuglane.

Du er ein sommarfugl, for meg, du er dei alle. Rørelsane er der heile tida. Dei er så mjuke. Alltid rørelse men evig mjuke. Tenk for ein kombinasjon. Rørelse mjukheit rørelse mjukheit. Har du gjort det? Rørelse mjukheit? Mjukheit rørelse. Lyset går opp og ned i spiralar. Opp og ned i lange spiralar. Som lysvesen. Pumpande lysvesen. Sommarfugelen min. Vengjene dine. Fram og tilbake. Evig mjuke. Evig váre. So uendeleg váre. Og fargane, so váre. Kan du vere so mjuk og so nærværande at du kan stryka på vengja til sommarfuglen? Kan du det? Er det mogeleg? So mjukt og so subtilt og so kjenslevárt?

Kan du klara det? Å vera det?

Marit Ljøsne

maritljosne@gmail.com

Tlf +4797519996

Bergen, Norge