Kor er eg eigentleg? Kor er plassen min eigentleg? Kor høyrer eg heima? Det frie opne såret i hjerta. Det blør blått blankt avkjølande blod, og den friske friheiten som opnar seg. Sårheita som lar meg renna inn i den blaute klare friheiten, berre her og no. Eg kan kvila, eg kan vera den eg er, sårheita er meg og dei nydlegaste blomane veks ut av det rennande blaute hjerta mitt. Mirakel på mirakel. Blomstrande rennande hjerta som berre kan vera akkurat no og akkurat her.

Marit Ljøsne

maritljosne@gmail.com

Tlf +4797519996

Bergen, Norge